• 211 10 27 000

ΚΤΕΟ ΜΟΤΟ

Αντικείμενα ελέγχου:

  • Έλεγχος της ταυτότητας (πινακίδα κυκλοφορίας, αρ. πλαισίου, κινητήρας, χρωματισμός κλπ)
  • Έλεγχος καυσαερίων
  • Έλεγχος συστήματος πέδησης στο φρενόμετρο
  • Έλεγχος των φώτων

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος του δικύκλου
  • Άδεια κυκλοφορίας
  • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εφόσον υπάρχει)

Ανάριθμο δίκυκλο:

  • Πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου
  • Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας της χώρας εισαγωγής τους και
  • Ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος του δικύκλου

Επανέλεγχος:

Πραγματοποιείται στη περίπτωση που το όχημα δεν έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα σταδία ελέγχου. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αποκατασταθούν οι τυχόν δυσλειτουργίες του και και να επανέλθει εκ νέου για έλεγχο.

Διευκρίνηση

Δεν έχουν υποχρέωση για έλεγχο τα ΜΟΤΟ που στην άδειά τους χαρακτηρίζονται  ως τρίκυκλα επιβατικά ΙΧ.

ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ