• 211 10 27 000

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αρχική
 • ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αρχικός έλεγχος, ο οποίος πραγματοποιείται 4 χρόνια μετά την πρώτη ημερομηνία αδείας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Πρωτότυπη Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα

Περιοδικός έλεγχος, ο οποίος πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια ακολουθώντας την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Πρωτότυπη Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν δεν υπάρχει, αναζητείται για λογαριασμό σας μέσω του μηχανογραφικού μας συστήματος)

Επανέλεγχος, πραγματοποιείται στη περίπτωση που το όχημα δεν έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα σταδία ελέγχου. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αποκατασταθούν οι τυχόν δυσλειτουργίες του και και να επανέλθει εκ νέου για έλεγχο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Πρωτότυπη Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αυτό που αναγράφει τις ελλείψεις που πρέπει να αποκατασταθούν)

Αρχικός έλεγχος, ο οποίος πραγματοποιείται 1 χρόνο μετά την πρώτη ημερομηνία αδείας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Πρωτότυπη Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Βεβαίωση ταξιμέτρου
 • Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος

Περιοδικός έλεγχος, ο οποίος πραγματοποιείται κάθε 1 χρόνο ακολουθώντας την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου .

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Πρωτότυπη Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν δεν υπάρχει, αναζητείται για λογαριασμό σας μέσω του μηχανογραφικού μας συστήματος)
 • Βεβαίωση ταξιμέτρου
 • Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος

Επανέλεγχος, πραγματοποιείται στη περίπτωση που το όχημα δεν έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα σταδία ελέγχου. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αποκατασταθούν οι τυχόν δυσλειτουργίες του και και να επανέλθει για τεχνικό έλεγχο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Πρωτότυπη Άδεια κυκλοφορίας
 • Βεβαίωση ταξιμέτρου
 • Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αυτό που αναγράφει τις ελλείψεις που πρέπει να αποκατασταθούν)

Αρχικός είναι ο πρώτος έλεγχος, που πραγματοποιείται αμέσως μετά τη μετατροπή του ως εκπαιδευτικό.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Πρωτότυπη Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Βεβαίωση μηχανολόγου για την ορθή τοποθέτηση πεντάλ

Περιοδικός έλεγχος, πραγματοποιείται κάθε 1 χρόνο ακολουθώντας την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου.

 • Πρωτότυπη Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν δεν υπάρχει, αναζητείται για λογαριασμό σας μέσω του μηχανογραφικού μας συστήματος)
 • Άδεια λειτουργίας σχολής

Επανέλεγχος, πραγματοποιείται στη περίπτωση που το όχημα δεν έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα σταδία ελέγχου. Ως εκ τούτου θα πρέπει να διορθωθούν οι τυχόν δυσλειτουργίες του και και να επανέλθει για τεχνικό έλεγχο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Πρωτότυπη Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αυτό που αναγράφει τις ελλείψεις που πρέπει να αποκατασταθούν)
 • Άδεια λειτουργίας σχολής

Αρχικός έλεγχος, που πραγματοποιείται 1 χρόνο μετά την ταξινόμησή του ως ασθενοφόρο

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Πρωτότυπη Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα

Περιοδικός έλεγχος, που πραγματοποιείται κάθε 1 χρόνο ακολουθώντας την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Πρωτότυπη Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν δεν υπάρχει, αναζητείται για λογαριασμό σας μέσω του μηχανογραφικού μας συστήματος)

Επανέλεγχος, πραγματοποιείται στη περίπτωση που το όχημα δεν έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα σταδία ελέγχου. Ως εκ τούτου θα πρέπει να διορθωθούν οι τυχόν δυσλειτουργίες του και και να επανέλθει για τεχνικό έλεγχο.

 • Πρωτότυπη Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αυτό που αναγράφει τις ελλείψεις που πρέπει να αποκτασταθούν)

Αρχικός έλεγχος, ο οποίος πραγματοποιείται 4 χρόνια ακριβώς , μετά από την πρώτη ημερομηνία αδείας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Πρωτότυπη Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα

Περιοδικός έλεγχος, ο οποίος πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια ακολουθώντας την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Πρωτότυπη Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν δεν υπάρχει, αναζητείται για λογαριασμό σας μέσω του μηχανογραφικού μας συστήματος)

Επανέλεγχος, ο οποίος πραγματοποιείται στη περίπτωση που το όχημα δεν έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα σταδία ελέγχου. Ως εκ τούτου θα πρέπει να διορθωθούν οι τυχόν δυσλειτουργίες του και και να επανέλθει για τεχνικό έλεγχο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Πρωτότυπη Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αυτό που αναγράφει τις ελλείψεις που πρέπει να αποκατασταθούν)

Αρχικός έλεγχος, ο οποίος πραγματοποιείται 4 χρόνια ακριβώς, μετά από την πρώτη ημερομηνία αδείας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Πρωτότυπη Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος

Περιοδικός έλεγχος, ο οποίος πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια ακολουθώντας την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Πρωτότυπη Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν δεν υπάρχει, αναζητείται για λογαριασμό σας μέσω του μηχανογραφικού μας συστήματος)
 • Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος

Επανέλεγχος, ο οποίος πραγματοποιείται στη περίπτωση που το όχημα δεν έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα σταδία ελέγχου. Ως εκ τούτου θα πρέπει να διορθωθούν οι τυχόν δυσλειτουργίες του και και να επανέλθει για τεχνικό έλεγχο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Πρωτότυπη Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αυτό που αναγράφει τις ελλείψεις που πρέπει να αποκατασταθούν
 • Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Εισαγωγή μεταχειρισμένου

 • Πιστοποιητικό τελωνείου
 • Ξένη άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Βεβαίωση ταξιμέτρου (αφορά ΤΑΧΙ)

ΟΔΔΥ

 • Πιστοποιητικό ΟΔΔΥ
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Βεβαίωση ταξιμέτρου (αφορά ΤΑΧΙ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • Φορτηγά & ελκυστήρες με μεικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων
 • Φορτηγά & ελκυστήρες με μεικτό βάρος άνω των 12 τόνων
 • Λεωφορεία έως 10 μέτρα
 • Λεωφορεία άνω των 10 μέτρων
 • Λεωφορεία αρθρωτά-διώροφα
 • Ρυμουλκούμενα-ημιρυμουλκούμενα με μεικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων
 • Ρυμουλκούμενα-ημιρυμουλκούμενα με μεικτό βάρος άνω των 10 τόνων
 • Συνδυασμός οχημάτων (συρμός) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας
 • Εκπαιδευτικά φορτηγά
 • Οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων υλικών και ευπαθών τροφίμων ADR-ATP
Προσοχή!

Το όχημα κατά την προσκόμιση του στο ΚΤΕΟ πρέπει να είναι καθαρό εσωτερικά και εξωτερικά και ειδικότερα στις θέσεις χάραξης του αριθμού πλαισίου και του αριθμού κινητήρα.

Τα φορτηγά και τα λεωφορεία με αερόφρενα, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αναμονές λήψης παροχής αέρα για τον έλεγχο του συστήματος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
— Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας
— Δίπλωμα ή Ταυτότητα
— Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)
— Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος)
— Πιστοποιητικό Ταχογράφου (για όσα οχήματα προβλέπεται)
— Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (για όσα οχήματα προβλέπεται)
— Υπηρεσιακό Σημείωμα Υδραυλικής Πόρτας ή αναγραφή επί της Άδειας Κυκλοφορίας των στοιχείων της Υδραυλικής Πόρτας
— Γερανοφόρα Οχήματα (Βεβαίωση Ανυψωτικού, κατά περίπτωση)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Εκπαιδευτικά

1. Άδεια λειτουργίας της σχολής (εκτός της φάσης ένταξης του οχήματος – πρώτος έλεγχος)

2. Βεβαίωση μηχανολόγου μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων-πεντάλ (μόνον κατά τον πρώτο έλεγχο)

Οχήματα προς Ταξινόμηση (Aνάριθμα)

1. Πιστοποιητικό ταξινόμησης

2. Άδεια κυκλοφορίας από τη χώρα στην οποία έχει εισαχθεί το όχημα

3. Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ. (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ.)

Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)

1. Φύλλο Δοκιμών Δεξαμενής

2. Έγκριση του τύπου της Δεξαμενής

3. Πιστοποιητικό ADR (από ΚΤΕΟ για τον περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο)

Οχήματα μεταφοράς ευπαθών προϊόντων (ATP)

1. Πιστοποιητικό ATP εν ισχύ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο τεχνικός έλεγχος των βαρέων οχημάτων είναι υποχρεωτικός και πρέπει να διενεργείται:

— Κάθε 1 χρόνο από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος)

— Κάθε 1 χρόνο από την προηγούμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου (περιοδικός έλεγχος).

Το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου επέχει θέση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων με διάρκεια ισχύος έξι(6) μήνες.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο τεχνικός έλεγχος του βαρέου οχήματος διενεργείται από πιστοποιημένους τεχνικούς της Ι.ΚΤΕΟ ΗΝΙΟΧΟΣ και ακολουθούνται τα παρακάτω στάδια:

— Παραλαβή και έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών

— Έλεγχο της ταυτότητας του οχήματος

— Έλεγχο καυσαερίων

— Έλεγχο φρένων

— Έλεγχο φώτων

— Έλεγχο τζόγων στον λάκκο κατόπτευσης

— Γενικό οπτικό έλεγχο

*Σε περιπτώσεις βαρέων οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων υλικών ADR και οχημάτων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων ΑΤΡ, διενεργούνται επιπλέον ειδικοί έλεγχοι.

*Σε περιπτώσεις  Λεωφορείων και ειδικά σχολικών διενεργούνται επιπλέον ειδικοί έλεγχοι.

*Σε περιπτώσεις βαρέων οχημάτων με μόνιμη κίνηση και στους τέσσερις τροχούς (4×4) η διαδικασία ελέγχου και μέτρησης των φρένων γίνεται με ειδικό τρόπο ώστε να μην δημιουργείται κανένα πρόβλημα στο σύστημα τετρακίνησης του οχήματος.
ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ