• 211 10 27 000

Εταιρική Υπευθυνότητα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Η ευθύνη που έχουμε απέναντι στους πελάτες μας, τη κοινωνία και το περιβάλλον αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας μας.

Στον ΗΝΙΟΧΟ έχουμε πλήρη επίγνωση της κοινωνικής ευθύνης της εταιρίας και των υπηρεσιών μας και φροντίζουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες ελέγχου υψηλής ποιότητας και άριστο επίπεδο εξυπηρέτησης, με σεβασμό προς τους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας και την τοπική κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε.

Το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης στον ΗΝΙΟΧΟ απλώνεται ακόμα περισσότερο και με συγκεκριμένες δράσεις κοινωνικής ευθύνης σε τρείς βασικούς πυλώνες.

ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ