• 211 10 27 000

Βαρέα Οχήματα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • Φορτηγά & ελκυστήρες με μεικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων
 • Φορτηγά & ελκυστήρες με μεικτό βάρος άνω των 12 τόνων
 • Λεωφορεία έως 10 μέτρα
 • Λεωφορεία άνω των 10 μέτρων
 • Λεωφορεία αρθρωτά-διώροφα
 • Ρυμουλκούμενα-ημιρυμουλκούμενα με μεικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων
 • Ρυμουλκούμενα-ημιρυμουλκούμενα με μεικτό βάρος άνω των 10 τόνων
 • Συνδυασμός οχημάτων (συρμός) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας
 • Εκπαιδευτικά φορτηγά
 • Οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων υλικών και ευπαθών τροφίμων ADR-ATP

Προσοχή!

Το όχημα κατά την προσκόμιση του στο ΚΤΕΟ πρέπει να είναι καθαρό εσωτερικά και εξωτερικά και ειδικότερα στις θέσεις χάραξης του αριθμού πλαισίου και του αριθμού κινητήρα.

Τα φορτηγά και τα λεωφορεία με αερόφρενα, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αναμονές λήψης παροχής αέρα για τον έλεγχο του συστήματος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 • Άδεια Κυκλοφορίας
 • Δίπλωμα ή Ταυτότητα
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)
 • Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος)
 • Πιστοποιητικό Ταχογράφου (για όσα οχήματα προβλέπεται)
 • Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (για όσα οχήματα προβλέπεται)
 • Υπηρεσιακό Σημείωμα Υδραυλικής Πόρτας ή αναγραφή επί της Άδειας Κυκλοφορίας των στοιχείων της Υδραυλικής Πόρτας
 • Γερανοφόρα Οχήματα (Βεβαίωση Ανυψωτικού, κατά περίπτωση)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Εκπαιδευτικά

1. Άδεια λειτουργίας της σχολής (εκτός της φάσης ένταξης του οχήματος – πρώτος έλεγχος)

2. Βεβαίωση μηχανολόγου μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων-πεντάλ (μόνον κατά τον πρώτο έλεγχο)

Οχήματα προς Ταξινόμηση (Aνάριθμα)

1. Πιστοποιητικό ταξινόμησης

2. Άδεια κυκλοφορίας από τη χώρα στην οποία έχει εισαχθεί το όχημα

3. Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ. (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ.)

Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)

1. Φύλλο Δοκιμών Δεξαμενής

2. Έγκριση του τύπου της Δεξαμενής

3. Πιστοποιητικό ADR (από ΚΤΕΟ για τον περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο)

Οχήματα μεταφοράς ευπαθών προϊόντων (ATP)

Πιστοποιητικό ATP εν ισχύ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο τεχνικός έλεγχος των βαρέων οχημάτων είναι υποχρεωτικός και πρέπει να διενεργείται:

 • Κάθε 1 χρόνο από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος)
 • Κάθε 1 χρόνο από την προηγούμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου (περιοδικός έλεγχος).

Το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου επέχει θέση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων με διάρκεια ισχύος έξι(6) μήνες.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο τεχνικός έλεγχος του βαρέου οχήματος διενεργείται από πιστοποιημένους τεχνικούς της Ι.ΚΤΕΟ ΗΝΙΟΧΟΣ και ακολουθούνται τα παρακάτω στάδια:

 • Παραλαβή και έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών
 • Έλεγχο της ταυτότητας του οχήματος
 • Έλεγχο καυσαερίων
 • Έλεγχο φρένων
 • Έλεγχο φώτων
 • Έλεγχο τζόγων στον λάκκο κατόπτευσης
 • Γενικό οπτικό έλεγχο

*Σε περιπτώσεις βαρέων οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων υλικών ADR και οχημάτων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων ΑΤΡ, διενεργούνται επιπλέον ειδικοί έλεγχοι.

*Σε περιπτώσεις  Λεωφορείων και ειδικά σχολικών διενεργούνται επιπλέον ειδικοί έλεγχοι.

*Σε περιπτώσεις βαρέων οχημάτων με μόνιμη κίνηση και στους τέσσερις τροχούς (4×4) η διαδικασία ελέγχου και μέτρησης των φρένων γίνεται με ειδικό τρόπο ώστε να μην δημιουργείται κανένα πρόβλημα στο σύστημα τετρακίνησης του οχήματος.

ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ